BIBLIOBUSNA SLUŽBA

Kontakti:
e-mail: kabibliobus@gkka.hr
telefon: 047/ 412-377 (102)
mobitel bibliobusa: 091/662 1030
mobitel bibliokombija: 091/462 1031

Nataša Vojnović, knjižničarka, Željko Mavretić, knjižničarski suradnik
Nikola Solomun, knjižničarski suradnik

Bibliobusna služba naše gradske knjižnice nastavlja tradiciju prve pokretne knjižnice u Hrvatskoj koja je počela s radom 1911. godine. Tada su se knjige po okolnim selim razvozile kočijom u drvenim ormarićima. Danas za to služe dva moderno opremljena vozila – bibliobus i bibliokombi.
Bibliobusna služba je poseban oblik pokretne knjižnice koja specijaliziranim vozilima u četrnaestodnevnim intervalima, po točno utvrđenom rasporedu, obilazi naselja i škole na području Karlovačke županije i na taj način omogućuje udaljenim mjestima i njihovim stanovnicima korištenje knjižničnih usluga (posudbenih, informacijskih, kulturno-animacijskih i dr.).
Fond knjiga obuhvaća građu namijenjenu djeci i mladima i onu namijenjenu odraslima.

Pokretna knjižnica ukupno obilazi 77 stajališta.

RASPORED BIBLIOKOMBIJA U 2022. GODINI

Vrtići, škole, naseljaSatnicaDanidatumi dolaska bibliokombija u 2022.godiniVrtići, škole, naseljasatnica
Servisni danPonedjeljak 3. 1.; 17.1.; 31.1.; 14.2.; 28.2.; 14.3.; 28.3.; 11.4.; 25.4. ;9.5.; 23.5.; 6.6.; 20.6.; 4.7.;----- 29.8.; 12.9.; 26.9.; 10.10.; 24.10.; 7.11.; 21.11.; 5.12.; 19.12.Servisni dan
DV Tintilinić, DV Švarča, PŠ Grabrk08,00-08,40 08,45-09,30 10,00-10,30Utorak4.1.; 18.1.; 1.2.; 15.2.; 1.3.; 15.3.; 29..3.; 12.4.; 26.4.; 10.5.; 24.5.; 7.6.; 21.6; 5.7.;------30.8.; 13.9.; 27.9.; 11.10.; 25.10; 8.11.; 22.11.; 6.12.; 20.12.PŠ Toplice Lešće, OŠ Gen. Stol, Gen. Stol Općina11,00-11,30 11,40-12,30 12,30-13,00
PŠ Vivodina, DV Kamanje08,45-09,15 09,30-10,15Srijeda5.1.;19.1.; 2.2.; 16.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; 13.4.; 27.4.; 11.5.; 25.5.; 8.6.;22.6.;6.7.; ------- 31.8.;14.9.; 28.9.; 12.10.; 26.10; 9.11.; 23.11.; 7.12.; 21.12.Ribnik Općina, OŠ Netretić10,30-11,00 11,15-12,30
PŠ Drežnik Grad09,20-10,00Četvrtak20.1.; 3.2.; 17.2.; 3.3.; 17.3.; 31.3.; 14.4.; 28.4.; 12.5.; 26.5.; 9.6.;23.6.; 7.7.; ------ 1.9.; 15.9.; 29.9.; 13.10; 27.10; 10.11.; 24.11.; 8.12.; 22.12.OŠ Rakovica Rakovica Općina10,10-12,30 12,30-13,00
PŠ G. Stative, PŠ Dubravci ili DV Banija09,00-09,30 10,00-10,45 09,45-10,30Petak7.1.; 21.1.; 4.2.; 18.2.; 4.3.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.; 24.6.; 8.7.;------- 2.9.; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12.; 23.12.PŠ Zagradci, DV Dubovac11,00-11,30 11,45-12,30
Servisni danPonedjeljak10.1.; 24.1.; 7.2.; 21.2.; 7.3.; 21.3.; 4.4.; 2.5.; 16.5.; 30.5.; 13.6.; 27.6.; -------- 5.9.; 19.9.; 3.10.; 17.10.; 31.10.; 14.11.; 28.11.; 12.12.Servisni dan
PŠ Tounj/ DV PŠ Skradnik09,15-09,55 10,00-10,30Utorak11.1.; 25.1.; 8.2.; 22.2.; 8.3.; 22.3.; 5.4.; 19.4.; 3.5.; 17.5.; 31.5.; 14.6.; 28.6.;------- 6.9.; 20.9.; 4.10.; 18.10.; 15.11.; 29.11.; 13.12.; PŠ Oštarije / DV DV Josipdol OŠ Josipdol10,35-11,15 11,30-12,00 12,00-13,15
PŠ Vukmanić, PŠ Ladvenjak, PŠ B. Leskovac08,30-09.00 09,10-09,40 10,00-10,30Srijeda12.1.; 26.1.; 9.2.; 23.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4.; 20.4.; 4.5.; 18.5.; 1.6.; 15.6.;------ 7.9.; 21.9.; 5.10.: 19.10.; 2.11.; 16.11.; 30.11.; 14.12.PŠ Bukovlje PŠ Donji Zvečaj11,00-11,30 11,45-12,15
OŠ Cetingrad, PŠ Maljevac09,30-10,30 10,45-11,30Četvrtak13.1.; 27.1.; 10.2.; 24.2.; 10.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.;30.6.------- 8.9.; 22.9.; 6.10.; 20.10; 3.11.; 17.11.; 1.12.; 15.12.DV Gaza13,00-14,00
PŠ Belavići, OŠ Barilović08,15-09,00 09,20-10,15Petak14.1.; 28.1.; 11.2.; 25.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.; 22.4.; 6.5.; 20.5.; 3.6.; 17.6.; ----- 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10.; 4.11.; 2.12.; 16.12.DV Turanj, DV Mrzljaki10,45-11,20 12,00-12,30

RASPORED BIBLIOBUSA U 2022. GODINI

PODUZEĆA, ŠKOLE, NASELJASATNICADANIDATUMI DOLAZAKA BIBLIOBUSA U 2022. GODINIŠKOLE, NASELJASATNICA
PŠ Podbrežje Kamanje08.30–09.00 09.15–10.15Ponedjeljak17.1.; 31.1.; 14.2.; 28.2.; 14.3.; 28.3.; 11.4.; 25.4. ;9.5.; 23.5.; 6.6.; 20.6.; 4.7.;----- 29.8.; 12.9.;26.9.; 10.10.; 24.10.; 7.11.; 21.11.; 5.12.; 19.12.Žakanje10.30–12.30
Pivovara, OŠ Draganići, Draganići10.00–10.30 11.00–13.00 13.00–13.30Utorak18.1.; 1.2.; 15.2.; 1.3.; 15.3.; 29..3.; 12.4.; 26.4.; 10.5.; 24.5.; 7.6.; 21.6; 5.7.;------30.8.; 13.9.; 27.9.; 11.10.; 25.10; 8.11.; 22.11.; 6.12.; 20.12.PŠ Belaj Vrtić”Potočić”08.00–09.00 09.10–09.40
PŠ Mali Erjavec PŠ Trg PŠ Vrhovac10.00–10.30 10.40–11.00 11.15–12.00Srijeda19.1.; 2.2.; 16.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; 13.4.; 27.4.; 11.5.; 25.5.; 8.6.; ------- 14.9.; 28.9.; 12.10.; 26.10; 9.11.; 23.11.; 7.12.; 21.12.PŠ Velika Jelsa09.00–09.30
Novaki - Hrnetić Gaza naselje Grabrik15.00–16.00 16.10–17.10 17.30–18.30Četvrtak20.1.; 3.2.; 17.2.; 3.3.; 17.3.; 31.3.; 14.4.; 28.4.; 12.5.; 26.5.; 9.6.;23.6.; 7.7.; ------ 1.9.; 15.9.; 29.9.; 13.10; 27.10; 10.11.; 24.11.; 8.12.; 22.12.Lasinja12.00–14.00
Servisni danPetak7.1.; 21.1.; 4.2.; 18.2.; 4.3.; 18.3.; 1.4.; 15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.; 24.6.; 8.7.;------- 2.9.; 16.9.; 30.9.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.; 9.12.; 23.12.Servisni dan
"Lana" Tiskara I, PŠ Donje Mekušje "Lana" Tiskara II09.30–10.00 10.10–10.30 10.40–11.00Ponedjeljak10.1.; 24.1.; 7.2.; 21.2.; 7.3.; 21.3.; 4.4.; 2.5.; 16.5.; 30.5.; 13.6.; 27.6.; -------- 5.9.; 19.9.; 3.10.; 17.10.; 31.10.; 14.11.; 28.11.; 12.12.PŠ Zorkovac PŠ Gorščaki OŠ Mahićno11.30–12.00 12.00–12.45 13.00–14.00
PŠ Jarče Polje11.30–13.30Utorak11.1.; 25.1.; 8.2.; 22.2.; 8.3.; 22.3.; 5.4.; 19.4.; 3.5.; 17.5.; 31.5.; 14.6.; 28.6.;------- 6.9.; 20.9.; 4.10.; 18.10.; 15.11.; 29.11.; 13.12.; 27.12.Pribanjci Bosiljevo10.10–11.00 09.00–10.00
Adria Diesel, G-E, KIM09.00–09.30 09.40–10.10 13.00–13.30Srijeda12.1.; 26.1.; 9.2.; 23.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4.; 20.4.; 4.5.; 18.5.; 1.6.; 15.6.; 29.6.;------ 7.9.; 21.9.; 5.10.: 19.10.; 2.11.; 16.11.; 30.11.; 14.12.; 28.12.OŠ Skakavac Dom umirovljenika10.40–12.30 14.00–14.30
PŠ Hrnetić, OŠ Krnjak08.00–08.30 09.00–10.00Četvrtak13.1.; 27.1.; 10.2.; 24.2.; 10.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.;------- 8.9.; 22.9.; 6.10.; 20.10; 3.11.; 17.11.; 1.12.; 15.12.PŠ Tušilović, Vrtić ”Rakovac”, OŠ Turanj10.10–10.40 11.00–12.00 12.15–14.00
PŠ V.Cerovac, PŠ Šišljević08.00–08.30 08:50–09.20Petak14.1.; 28.1.; 11.2.; 25.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.; 22.4.; 6.5.; 20.5.; 3.6.; 17.6.; 1.7.; ----- 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10.; 4.11.; 22.11; 2.12.; 16.12.; 30.12.OŠ Rečica, Vrtić ”Grabrik”9:30 – 10.40 11.00 – 12.00
Skip to content