NAŠE RUKOVODSTVO

ANITA MALKOČ BIŠĆAN

zamjenica ravnateljice
maticna@gkka.hr

KRISTINA ČUNOVIĆ

ravnateljica
ravnateljica@gkka.hr

IVANA MIHALIĆ

zamjenica ravnateljice
predskolski@gkka.hr

 
1. ožujka 1838.

Osnivanje

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” osnovana je 1. ožujka 1838. godine kao “Ilirsko čitanja društvo” i postala najznačajnija kulturna ustanova u gradu. Ilirski pokret i hrvatski narodni preporod, te položaj grada Karlovca na križištu prometnica Karoline, Jozefine i Lujzijane te na slivu četiriju rijeka – Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre – utječe na sveukupni gospodarski i kulturni razvoj grada. Čitaonica uz čitaoničku djelatnost počinje skupljati i knjižnu građu i ubrzo je izdaje svojim korisnicima. Iz tog vremena sačuvana je i zbirka knjiga označena tadašnjim ilirskim grbom – polumjesecom i zvijezdom.

 
1861.

Prve novine na hrvatskom

Godine 1861. u okviru Karlovačke čitaonice počinju se izdavati prve novine na hrvatskom jeziku “Karlovački viestnik”. Rad knjižnice u vrijeme vladavine Khuena Hedervaryja jenjava. Početkom 20. stoljeća ponovo počinje aktivnost knjižnica, te uz Pučku knjižnicu (1905.), osniva i Hrvatski sokol svoju Sokolsku čitaonicu (1906.). Obje se spajaju 1907. godine u jedinstvenu ustanovu.

 
1910.

Narodna knjižnica

Od 1910. godine knjižnica i čitaonica djeluju pod nazivom “Gradska knjižnica”. Tih dana organiziraju se mnoge aktivnosti u okviru knjižnice, a osobito puno predavanja.
Knjižni fond tada je brojao 10.000 knjiga. Između dva rata rad knjižnice se nastavlja smanjenim intenzitetom, a tijekom drugog svjetskog rata gotovo se potpuno gasi.

 
1948.

Proširivanje djelatnosti

Nakon 1948. godine djelatnost knjižnice se proširuje raznovrsnim aktivnostima. Broj knjiga raste kao i broj članova knjižnice. Godine 1952. knjižnica je smještena u Gundulićevoj ulici uz rijeku Kupu na samom rubu gradske zvijezde. Godine 1956. osniva se zasebni odjel za djecu i omladinu i od tada se toj djelatnosti posvećuje izuzetna pažnja. Otvoren je čitaonički prostor i diskoteka u Banjavčićevoj ulici u staroj gradskoj jezgri.
Povećan broj knjiga i velik broj članova knjižnice nametnuli su pitanje dugoročnog rješenja prostora Gradske knjižnice.

 
1963.

Naziv knjižnice

Naziv knjižnice se tijekom povijesti mijenjao više puta. Godine 1963. dobiva naziv Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, prema našem poznatom piscu i pjesniku Ivanu Goranu Kovačiću te se tako naziva i danas.
Više o Ivanu Goranu Kovačiću:
biografija
stvaralaštvo

 
1976.

Izgradnja nove zgrade – prva faza

Prva etapa nove knjižnice, površine 1600 m² završena je 1976. godine. Za vrijeme Domovinskog rata naša knjižnica je bila teško oštećena (procijenjena šteta preko 150.000 eura). Posljedice ratne štete sanirani su tijekom 1995. i 1996. godine. Godine 2003. Grad Karlovac donosi odluku o nastavku gradnje uz male izmjene prvobitnog projekta. Dodatnih 2000 m² će uvelike olakšati rad u sada već pretrpanom prostoru, pružiti korisnicima više sadržaja i riješiti problem prostora knjižnice za duži niz godina. Otvaranje novoga dijela knjižnice predviđeno je 15. 10. 2007. na prvi dan Mjeseca hrvatske knjige.

 
2007.

Otvaranje dograđenog dijela

Svečano otvorenje dograđenog dijela knjižnice bilo je povodom manifestacije Mjesec hrvatske knjige, 15. 10. 2007. godine. Knjižnicu je za javnost otvorio ministar kulture Republike Hrvatske mr. Božo Biškupić.
Sredstva za dogradnju osigurali su Grad Karlovac, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Karlovačka županija.

NAŠA MISIJA I VIZIJA

MISIJA
Osigurati svim građanima jednaku dostupnost svim vrstama informacija, širokom spektru znanja, svjetskoj i nacionalnoj kulturnoj baštini kao osnovama za cjeloživotno učenje, neovisno o mediju i raznovrsnim oblicima kulturne razonode.

VIZIJA
Postati knjižnica usmjerena prema zajednici osvještavajući ju o raspoloživim knjižničnim resursima i podupirući želju za cjeloživotnim učenjem.

Skip to content