BERI (BESEDE I/IN RIJEČI)

OPERATIVNI PROGRAM IPA SLOVENIJA-HRVATSKA 2007.-2013.

Cilj IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska jest poticati uravnoteženi održivi razvoj pograničnih područja Republike Slovenije i Republike Hrvatske kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivnom društveno-gospodarskom interakcijom od 2007. do 2013. godine.
PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA
Naziv projekta : Besede i/in riječi
Trajanje: 01.10.2009.-31.12.2011.
Akronim : BeRi
Ukupna vrijednost projekta: 95.989,63 €
Sufinancirano od strane Europske unije: 81.591,19 €

Programi / radni paketi u okviru projekta:
1.Organiziranje tečajeva za učenje slovenskog i hrvatskog jezika
Provođenje tečajeva za učenje slovenskog i hrvatskog jezika u pograničnom području s ciljem unaprijeđenja osnovnih uvjeta za gospodarski razvoj i razvoj zajedničkog kulturnog i društvenog prostora. Ciljana skupina za edukaciju su gospodarstvenici u pograničnoj regiji, kulturni I znanstveni djelatnici te pripadnici nacionalnih manjina. Tiskan je i edukacijski materijal prilagođen slabovidnim osobama. Rezultat aktivnosti je 80 educiranih osoba na pograničnom području.

Aktivnost doprinosi stvaranju kontinuirane suradnje i podupire zajedničko kulturno nasljeđe pograničnog područja kroz njegovo prepoznavanje, prikaz i promociju, uz naglasak na međusobnom razumijevanju i unaprjeđenju komunikacije.

Održane su sljedeće aktivnosti:

  •  tematske izložbe i događanja
  •  međunarodni stručni skup „Knjižnica – središte znanja i zabave“
  •  radionice za djecu “Upoznajmo susjede”
  •  Slovenski dani u Hrvatskoj
  •  Hrvatski dani u Sloveniji

3. Poticanje prekogranične razmjene knjiga između dviju knjižnica uključenih u projekt
Aktivnost razmjene knjiga potiče potrebu za osnovnim znanjima o jeziku i kulturi prekograničnih susjeda. Protokom knjiga poboljšava se pripadnicima slovenske manjine u Hrvatskoj pristup informacijama na materinjem jeziku, a istovremeno se omogućava i živo korištenje jezika i usavršavanje novoeduciranih osoba. Neposredni učinak ove aktivnosti je stvaranje formalnog prijedloga o pravnom uređenju prijenosa knjiga u pograničnom području.


4. Promocija projekta
Ova aktivnost doprinosi obavješćivanju i uključivanju ukupne javnosti o projektu i uključivanje javnosti u ukupne aktivnosti projekta s naglaskom na senzibilizaciju javnosti u odnosu na EU aktivnosti. Promocija projekta osigurava aktivnu participaciju građana, ciljne skupine i ostalih dionika projekta. Tiskani su letci i web-stranica projekta te digitalizirani zavičajni tekstovi pohranjeni na promotivnoj USB flash memoriji.
Posebni prekogranični ciljevi su :
1.Povećati interes za stjecanje osnovnih znanja o hrvatskom/slovenskom jeziku kako bi se unaprijedila svakodnevna i poslovna komunikacija u prekograničnom području,
2. Unaprijediti razmjenu kulturnih programa koji koriste izgovorenu i pisanu riječ kao komunikaciju,
3.Razvijati prekograničnu međuknjižničnu razmjenu u cilju poticanja znanja o književnosti i kulturi susjeda.
unaprijeđena znanja polaznika tečaja o jeziku susjeda; podignuta razina svijesti djece, sudionika radionica o potrebi tolerantnog ponašanja, kulturi prekograničnih susjeda i njihovom jeziku; unaprijeđena prekogranična kulturna suradnja kroz prekograničnu razmjenu kulturnih sadržaja; unaprijeđeni uvjeti za prekograničnu razmjenu znanja i vještina.

Skip to content