DJEČJI ODJEL

ODJEL ZA DJECU I MLADEŽ
Kontakt:
e-pošta: djecji@gkka.hr
telefon: 047/412-377 (103)

Mario Šimić, knjižničar
Gabrijela Vine, knjižničarka

ODJEL ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Kontakt:
e-pošta: predskolski@gkka.hr
telefon: 047/412-377 (119)

Ivana Mihalić, knjižničarski suradnik
Tihana Rožić-Ilić, knjižničarski suradnik

“Lijepo je biti s vama. Znate prepoznati potrebe djece koja vole čitati, a onda im to i ostvariti. Hvala!”
korisnica Ana, 35 godina

PREPORUKE ZA ČITANJE S DJEČJEG ODJELA

Preporuke za listopad

Preporuke za listopad

Bajke i priče o hrabrim i sjajnim junakinjama sa svih strana svijeta (prepričali Lan Cook i drugi; ilustrirale Josy Bloggs, Maxine Lee-Mackie i Maria Surducan) Upoznajte odvažnu junakinju koja se bori sa sedmoglavim zmajem, neustrašivu kraljicu ratnicu, djevojku u potrazi

Preporuke za rujan

Preporuke za rujan

Mario, magija i vukodlakinja Liza; napisala: Reeli Reinaus, ilustratorica: Marja-Liisa Plats Marijeva obitelj, koju sačinjavaju mama, tata i stariji brat Martin, doselila se iz grada, u kako saznajemo na samom kraju, staru obiteljsku kuću. Martin se, kao i uvijek, dobro

Preporuke za kolovoz

Preporuke za kolovoz

Pas koji je prestao lajati; napisao Eoin Colfer, ilustrirao Patrick James Lynch Maleno štene, traumatizirano lošim postupanjem prvih vlasnika, potpuno prestane lajati. Dječak Patrick, koji otkad zna za sebe želi kućnog ljubimca, ali ga ne može imati jer je njegov

ODJEL ZA DJECU I MLADEŽ

Odjel za djecu i mladež osnovan je 1956. godine i danas ima oko 30.000 svezaka knjiga i slikovnica za djecu svih uzrasta. Značajno je mjesto u svakoj knjižnici jer tu započinje odgoj i obrazovanje mladog čitaoca i budućeg korisnika knjižnice. Ovdje dijete ostvaruje svoj prvi susret s knjigom. Kroz posudbu knjiga i aktivnosti koje provodimo na Odjelu, djeca razvijaju kulturu čitanja te ostvaruju potrebu i pravo na informaciju, pismenost, učenje, kulturu, kreativno izražavanje, zabavu i osobni razvoj. Na Odjelu za djecu i mladež mogu ugodno i korisno provesti svoje slobodno vrijeme, družiti se kroz igru i razvijati svoje znanje i sposobnosti na različitim radionicama.

U čitaonici se korisnici mogu služiti referentnom zbirkom (enciklopedije, leksikoni, atlasi, rječnici, priručnici…), koja im koristi pri pisanju referata, domaćih zadaća, izradi plakata i drugih nastavnih zadataka. Građom se služe i zbog vlastite želje za stjecanjem novih znanja iz različitih područja znanosti i umjetnosti.
Odjel za djecu pruža mogućnost odabira i korištenja literature ne samo djeci nego i roditeljima, odgajateljima, profesorima, studentima i svima onima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece.
Uz knjige i slikovnice korisnicima su na raspolaganju i stripovi te dječji časopisi (“Smib”, “Modra lasta”, “Moj planet”, “Prvi izbor”…). Također su u ponudi časopisi stručnog karaktera (“Dijete vrtić obitelj” i “Zrno”) namijenjeni roditeljima, odgajateljima, učiteljima.
Informativni rad sastoji se u pronalaženju knjižne građe te pružanju svih vrsta informacija korisnicima u svrhu obrazovanja i samoobrazovanja.
Od posebnog značaja su razne aktivnosti koje osmišljavamo, organiziramo i provodimo na Odjelu te različiti programi i ostala događanja.

Aktivnosti Odjela za djecu i mladež

IZLOŽBE
Na Odjelu organiziramo prigodne i tematske izložbe kroz cijelu godinu. One se vežu uz blagdane, značajne datume, osobe ili određene teme.

RADIONICE
Organizirane radionice provode se s učenicima osnovnih škola i djecom predškolske dobi povodom značajnih blagdana, datuma ili obljetnica (Valentinovo, maškare, Uskrs, Božić, Nova godina, Međunarodni dan pismenosti, radionice vezane uz prava djeteta, ekologija…).

PROMOCIJE KNJIGA I SLIKOVNICA / SUSRETI S KNJIŽEVNICIMA I ILUSTRATORIMA 
Susreti s književnicima / ilustratorima se organiziraju prvenstveno da bi se ostvario direktan kontakt između autora i djece. Cilj ovih susreta je upoznavanje djece sa životom autora, njegovim radom i opusom. Kroz razgovor i interakciju s piscem, djeca dobivaju odgovore na svoja pitanja o piščevom životu i radu.

PRIČAONICE
U knjižnici često organiziramo razne pričaonice. Čitanjem priča i bajki potičemo čitanje od najranije dobi. Pričaonice su važne za socioemocionalni razvoj djeteta, potiču razvoj kritičkog mišljenja, razvijaju čitalačku sposobnost, kreativnost i naviku posjećivanja knjižnice.

PREDAVANJA
Predavanja o određenoj temi ili problemu se provode kako bi se svim interesnim stranama u odgojno-obrazovnom procesu pomoglo kada naiđu na prepreku koju sami ne mogu razriješiti ili ako žele produbiti postojeće znanje nadogradnjom koju pruža gost predavač, stručnjak iz pojedinog područja znanosti ili umjetnosti. Namijenjena su djeci i roditeljima, odgajateljima, učiteljima, profesorima, a predavači su psiholozi, pedagozi, liječnici, defektolozi, ekolozi, i drugi stručnjaci vezani za odgoj i obrazovanje te psiho-fizički razvitak djece. Cilj ovih predavanja je produbljivanje znanja o pojedinoj temi ili problemu te nuđenje rješenja i izvora informacija o određenoj temi.

Program “ĐAČKI DANI”
Obuhvaća raznovrsne radionice koje organiziramo tijekom školskih praznika (zimski, proljetni, ljetni). Glavni cilj ovog programa je korisno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kreativnost, učenje i stjecanje novih znanja i vještina kao i razmjena.

ČITATELJSKI KLUB “MINISTARSTVO KNJIGA”
Program je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, a cilj mu je poticati ljubav prema čitanju i pisanoj riječi te stvaranje navike čitanja i prezentiranja pročitanog. Kroz debatu o pročitanom potiče se govorno izražavanje i kreativno razmišljanje.

PROGRAM “ČITAMO BAJKE I PRIČE (IZ BAJKOMATA)”
Literarno-likovni program za obitelj koji se provodi s djecom višeg predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Sudionici su i roditelji, bake, djedovi… Cilj programa je zajedničko druženje u knjižnici te usvajanje jezično-govornih, predčitalačkih i čitalačkih navika i vještina djece kroz čitanje, igru i zabavu. Slušajući bajke i priče djeca obogaćuju razinu komunikacijskih sposobnosti, uče pozitivne ljudske vrijednosti te dobivaju ideje za kreativno izražavanje. Program se održava i virtualno.

PROGRAM “PRIČE KOJE POMAŽU”
Priče koje pomažu ciklus je čitanja terapeutskih i problemskih priča koje obrađuju dječje osjećaje i probleme. Upravo su takve priče put do djetetovih osjećaja, razmišljanja, situacija i problema. Njihova je svrha da se dijete prepozna u nekoj situaciji u kojoj se nalazi i glavni lik, (ali ne doslovno, već s odmakom, zato se najčešće kao likovi u takvim pričama pojavljuju životinje) te da osjeti pozitivne osjećaje – olakšanje i sreću kad shvati kako je glavni lik riješio problem. Dobra strana terapeutskih i problemskih slikovnica je i to što imaju i neke dodatke sa savjetima za roditelje i uputama za razgovor s djetetom nakon čitanja. Program se održava i virtualno.

3D LABORATORIJ
Programom “3D Laboratorij” želimo popularizirati znanost i tehnologiju uz pomoć 3D printera koji Knjižnica posjeduje. Na radionicama se izrađuju predmeti koji se koriste u knjižnici (npr. graničnici, igračke, privjesci sa simbolima knjižnice…) ili predmeti vezani uz važne dane u godini.

ORGANIZIRANI POSJETI
Posjete dječjih vrtića i škola tijekom cijele godine, a posebno u vrijeme Mjeseca knjige, trajanja tematskih izložba i značajnih datuma

ODJEL ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Od 2002. godine u okviru Dječjeg odjela Gradske knjižnice djeluje Odjel za djecu predškolskog uzrasta. Rad Odjela za djecu predškolskog uzrasta je stručno osmišljen i organiziran, a vode ga knjižničari-odgojitelji. Program je osmišljen kroz tematske dane: Dan glazbe, eko radionice, mali lutakari, pričanje priča i slobodne aktivnosti za djecu i roditelje, a odvija se u formi radionica.
Kroz igru, kao osnovni način rada sa predškolcima i edukativne igračke (drvene igračke, lutke za igrokaze, didaktičke igračke…) i društvene igre (eko loto, memory, puzzle, slagarice…) djeca razvijaju intelektualne i društvene vještine, ekološku svijest. Program također slijedi ciklus izmjene godišnjih doba, obilježavanja međunarodnih dana, praznika i blagdana.
Uz tematske radionice, stalna je suradnja sa ustanovama, udrugama, instiucijama (policija, vatrogasci, pošta, Dom umirovljenika i sl.) te stručnim osobama s ciljem socio-emocionalnog razvoja djeteta. Sve aktivnosti temelje se na knjižničnoj građi Odjela pa se na taj način kroz igru razvijaju čitalačke navike kod djece predškolske dobi.

Centar za poticanje rane pismenosti

 

Letak Centra za poticanje rane pismenosti

 

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac redovno organizira aktivnosti poticanja rane i obiteljske pismenosti čime podržava ciljeve prve nacionalne kampanje za poticanje čitanja naglas djeci od najranije dobi „Čitaj mi!“ te prema IFLA-inim Smjernicama za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi postaje središte za unapređivanje službi i usluga za obitelji s malom djecom te kulturno i informacijsko središte koje povezuje sve važnije stručnjake i organizacije koje rade na dobrobit djece u zajednici te koja zadovoljava istraživačke i osjetilne potrebe, kao i potrebe za pismenošću, beba i djece rane dobi.

Od travnja 2023. godine Knjižnica je otvorila inovativni Centar za poticanje rane pismenosti na Odjelu za djecu i mladež:
• koji će funkcionirati kao županijski centar u kojem će surađivati s pedijatrima, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, nakladnicima i medijima sa ciljem promicanja čitanja naglas od najranije dobi u Karlovačkoj županiji
• u okviru kojeg će se organizirati predavanja, radionice, webinari za knjižničare, odgojitelje i roditelje te će stručne organizacije i skupine u društvu koje se bave najmlađim članovima zajednice na jednom mjestu predstaviti svoje usluge kroz promotivnu građu i građu o preventivnoj zaštiti, pristupe posebnim izvorima i sl. te uspostaviti kontakt s roditeljima radi razmjene informacija
• gdje će kao inkluzivna knjižnica organizirati aktivnosti u kojima će posebnu pažnju posvetiti roditeljima s djecom s posebnim potrebama, uspostaviti suradnju s mjesnim društvima za dječju rehabilitaciju i s roditeljskim udrugama te organizirati stručna predavanja u suradnji s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac.

Program Centra usklađen je s ciljevima Nacionalne strategije za poticanje čitanja (2017. – 2022.) i povezat će pedijatre, knjižničare, odgojitelje i druge stručnjake u lokalnoj zajednici u svrhu poticanja rane pismenosti. Ciljevi programa su:
• informiranje roditelja i drugih osoba koji se bave malom djecom o važnosti čitanja naglas
• ostvarivanje prava predškolskog djeteta na okruženje koje uključuje igračke, knjige, multimediju i izvore namijenjene njima i njihovim roditeljima, skrbnicima
• poticanje na što raniji dolazak obitelji s malom djecom u gradsku knjižnicu i korištenje kvalitetnih knjižničnih izvora u svrhu poticanja rane pismenosti te kako bi se razvila ljubav prema čitanju koja će voditi uspješnoj cjeloživotnoj pismenosti;
• istraživanje čitateljskih navika obitelji s malom djecom u Karlovačkoj županiji
• pozicioniranje Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ kao glavnog inicijatora razvoja usluga i promicanja rane pismenosti.

U nastavku zagovaranja važnosti čitanja i razvoju govora za malu djecu oblikovano je i izrađeno „čitateljsko gnijezdo“ za čitanje roditelja djetetu u kojem se nalazi polica s literaturom za roditelje te didaktičke igračke i materijali za djecu, kao i dodatna oprema za zaposlene roditelje koji će na ovom mjestu moći provesti više vremena uz rad na računalu dok je dijete smješteno u čitateljskom kutku / gnijezdu.

Otvaranjem Centra za poticanje rane pismenosti Knjižnica daje podršku programu „Rođeni za čitanje“ kojeg je u Godini čitanja pokrenulo Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom zdravstva uz podršku Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju.

Karlovačka knjižnica uvijek prepoznaje potrebe obitelji u zajednici, a od 2009. godine svim bebama rođenim u karlovačkom rodilištu Knjižnica i partner Grad Karlovac daruju člansku iskaznicu i besplatno članstvo do polaska u školu.

Skip to content