Dječji tjedan u Knjižnici
Dječji tjedan traje od 2. do 8. listopada, a ove je godine posvećen Europskoj godini vještina. Tradicionalna je to godišnja akcija Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i osnovnih društava posvećena djeci. Programski sadržaji i akcije svake godine privlače sve više djece i odraslih u gradovima i općinama u kojima djeluju Društva “Naša djeca”. Održava se u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana.
Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeravanje pažnje najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organiziranje u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokretanje nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticanje volonterskog društvenog i stručnog rada odraslih s djecom, te aktivne participacije djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.
Moto Dječjeg tjedna je „Ljubav djeci prije svega!“ te se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!“.
I Dječji odjel (Odjel za djecu i mladež i Odjel za djecu predškolskog uzrasta) Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac (Ljudevita Šestića 1) sa svojim se aktivnostima i ove godine uključio u program Dječjeg tjedna.
Dječji tjedan u Knjižnici
Skip to content