Sub
20
svi2023

10:00 - 10:30 OTVARANJE SIMPOZIJA PREDAVANJA 10:30 - 10:50 Unaprjeđenje mentalnog zdravlja na poslu Igor Salopek, dr.med., Opća bolnica Karlovac 10:50 - 11:10 Psihosocijalni rizici na radnom mjestu i prevencija stresa Doc.dr.sc.Bojana Knežević, dr.med., KBC Zagreb 11:10 - 11:30 Stres u poslovnoj komunikaciji i izgradnja pozitivnog radnog okruženja Afrodita Gavrlidis, mag.med.techn., Opća bolnica Karlovac 11:30 - 11:50 Tehnike samokontrole emocionalnih reakcija Ines Galetić Žagar, mag.psych., LOVRIS - Centar za psihodijagnostiku i savjetovanje, Integrativni centar mentalnog zdravlja 11:50 - 12:00 RASPRAVA 12:00 - 12:30 PAUZA 12:30 - 12:50 Izvori i posljedice stresa u Jedinici za kvalitetu Marijana Kovaček, mag.med.techn., CROATIA Poliklinika 12:50 - 13:10 Zablude multitaskinga i strategije za redukciju stresa na radnom mjestu Smiljana Kolundžić, mag.med.techn. univ.mag.admin.sanit., Klinička bolnica Merkur

9:00 Registracija sudionika - organizatori: HUMS Društvo za kvalitetu OPĆA BOLNICA KARLOVAC HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - PODRUŽNICA KARLOVAC

Ilirska dvorana "Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić", Ljudevita Šestića 1.

13. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA KVALITETU „UNAPRJEĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJA STRESA U JEDINICAMA ZA KVALITETU“
Skip to content