Sri
20
tra2022

u 13:00 sati

Ilirska dvorana Gradske knjižnice

Ljudevita Šestića 1, Karlovac

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske započelo je, nakon predstavljanja nacionalnog programa poticanja čitanja djeci od najranije dobi “Rođeni za čitanje” u Slavonskom Brodu, ciklus informativnih susreta za pedijatre.
Drugi susret po redu, za pedijatre Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Međimurske te Koprivničko-križevačke županije održan je 2. ožujka 2022. u Varaždinu u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Metel Ožegović“, a treći susret, stručni skup „Važnost čitanja djeci od najranije dobi“ održao se 30. 3. 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i bio je posvećen pedijatrima Grada Zagreba i Zagrebačke županije, no i svim onim pedijatrima koji se nisu uspjeli u svojim gradovima pridružiti prethodnim edukacijama. Četvrti susret za pedijatre Karlovačke županije održava se 20. 4. 2022. u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu s početkom u 13 sati.
Do srpnja 2022. održat će se informativni susreti s pedijatrima iz svih županija Republike Hrvatske.
O važnosti čitanja djeci od najranije dobi s ciljem razvoja rane pismenosti govorit će stručna suradnica programa Rođeni za čitanje prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. spec. pedijatar, idejna začetnica programa i dr. sc. Anita Peti-Stantić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a o provedbi Nacionalnog programa poticanja čitanja djeci od najranije dobi Rođeni za čitanje i nastavku konkretnih aktivnosti započetih u 2021. Godini čitanja govoriti će Maja Zrnčić, voditeljica Nacionalne strategije poticanja čitanja Ministarstva kulture i medija.
Akcijskim planom Nacionalne strategije poticanja čitanja predviđeno je da program “Rođeni za čitanje” na nacionalnoj razini provode Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske uz podršku Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju.

Program će kroz višegodišnje aktivnosti na nacionalnoj razini promicati čitanje od najranije dobi i baviti se predškolskom djecom kao čitateljima uz aktivnu ulogu pedijatara.
Jedan od ciljeva programa je razviti nacionalnu mrežu pedijatara koji će uputiti svakog roditelja/ skrbnika na redovitim sistematskim pregledima djece na važnost čitanja djeci, na važnosti čitanja iz užitka, općenito na važnost čitanja za razvoj djetetovih čitalačkih navika te na važnost razvoja čitateljskog mozga u digitalnom svijetu. Ministarstvo kulture i medija osigurat će 40 000 slikovnica godišnje za svu djecu koje će im pedijatri tijekom pregleda pokloniti, sukladno dobi djeteta (za šest mjeseci, godinu i pol, tri i pet godina).
Program “Rođeni za čitanje” nacionalni je program poticanja čitanja djeci od najranije dobi. Provedba programa započela je u 2021. Godini čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila na prijedlog Ministarstva kulture i medija na sjednici 30. prosinca 2020.
Program se provodi kao mjera Akcijskog plana 2020. provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine.

Predstavljanje nacionalnog programa poticanja čitanja od najranije dobi “Rođeni za čitanje” u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Skip to content