Sri
11
ruj2024

Županijska matična i razvojna služba organizira u ovoj godini edukacije CSSU-a. Tečaj - Trajna pohrana i dostupnost digitalne građe u knjižnicama iz Modula VIII.3. predavačice dr.sc. Sofija Klarin Zadravec, Karolina Holub, Renata Perušić, Matilda Justinić, Sanja Lapiš i Iva Adžaga Ašperger

Ilirska dvorana "Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić"

Edukacija CSSU-a, tečaj – Trajna pohrana i dostupnost digitalne građe u knjižnicama
Skip to content