Elektroničko izdanje

Nakladnik
GRADSKA KNJIŽNICA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ KARLOVAC
Karlovac, Ljudevita Šestića 1

Za nakladnika
Jasmina Milovčić

Glavna urednica
Anita Malkoč Bišćan

Grafički urednik
Miroslav Katić

Uredništvo
Bojana Knežević, Miroslav Katić, Željka Miščin, Vedrana Kovač Vrana, Sanja Graša

Recenzenti
Vesna Pavlačić, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac
Željka Miščin, Knjižnice grada Zagreba
Dunja Marija Gabriel, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Lektura i korektura
Sanja Graša, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac

ISBN: 978-935-7852-33-7

Skip to content