Elektroničko izdanje

Nakladnik

GRADSKA KNJIŽNICA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ KARLOVAC
Karlovac, Ljudevita Šestića 1

Za nakladnika
Jasmina Milovčić

Glavna urednica
Anita Malkoč Bišćan

Grafički urednik
Miroslav Katić

Uredništvo
Bojana Knežević, Miroslav Katić, Željka Miščin, Vedrana Kovač Vrana, Martina Barišić
Koprenica, Dunja Marija Gabriel, Kristina Čunović

Recenzenti
Bojana Knežević, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac
Željka Miščin, Knjižnice grada Zagreba, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Kristina Čunović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac

Lektura i korektura
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac
Martina Barišić Koprenica, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac

ISSN (online): 2975-6014 

Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2022.
Zbornik izlazi jednom godišnje

Skip to content