Informativno – posudbeni odjel središnje je mjesto u knjižnici, na kojem se korisnici mogu učlaniti i dobiti sve potrebne informacije o uslugama koje Knjižnica nudi.

Po broju članova, bogatstvu knjižnog fonda i po veličini najveći odjel Knjižnice. Na prostoru od oko 800 kvadratnih metara, koji je moderno i funkcionalno uređen, u slobodnom pristupu nalazi se knjižni fond od preko 80 tisuća svezaka knjiga.

inform

Na ovom odjelu pružamo knjižnične usluge srednjoškolcima, studentima, zaposlenima, umirovljenicima i ostalim odraslim korisnicima.

Na posudbenom pultu korisnika će dočekati stručno osoblje, knjižničari koji obavljaju poslove vezane uz:
– upis korisnika,
– zaduživanje i razduživanje knjiga,
– naplaćivanje zakasnina,
– telefonsko produživanje knjiga,
– davanje informacija o knjižnici, odjelima i knjigama.

Okruženi suvremenom komunikacijskom tehnologijom, motiviranost knjižničara u radu s korisnicima bitna je kako bi sačuvali dušu knjižnice. Srdačna dobrodošlica prijateljski raspoložene osobe i spoznaja da kao pomoć postoji netko tko će saslušati njihove zahtjeve, olakšava korisnicima postavljanje pitanja i komunikaciju.

Putem računala za pretraživanje građe korisnik dobiva informaciju koje knjige knjižnica posjeduje, koliko primjeraka, na kojem se odjelu knjiga nalazi i ako je zadužena kada se treba vratiti. Ispisivanjem signature, uz pomoć knjižničara, korisnik dolazi do tražene knjige.

Knjižničari informatori pružaju savjete i pomoć:
–  pri izboru knjiga za čitanje
–  u traženju literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radnje
–  pri pretraživanju elekroničkih informacijskih izvora
–  priređuju tematske i prigodne izložbe
– organiziraju kulturno – obrazovne programe, promičući očuvanje kulture, povijesti i tradicije
– organiziraju programe informacijskog opismenjavanja s ciljem cjeloživotnog učenja.

U prizemlju su smještene knjige iz područja beletristike koje su raspoređene po književnostima pojedinih naroda. Na polukatu se nalaze knjige iz svih stručnih područja, te znanstvena i znanstveno-popularna literatura. Raznolikost knjižne građe koja se nalazi na ovom odjelu osigurava svakom korisniku pristup znanju, informacijama i sadržajima za potrebe obrazovanja, informiranja, stručnog i znanstvenog rada.
Suvremena knjižnica nezamisliva je bez novih medija, stoga je našim korisnicima omogućen besplatan pristup Internetu, u obrazovne i informacijske svrhe.

Moderno opremljena čitaonica ima 16 mjesta za stolovima i isto toliko u prostoru sa sjedećom garniturom. U čitaonici korisnicima stoje na raspolaganju dnevni listovi, tjednici, mjesečnici, revije i popularni časopisi.

Dnevne novine Tjedna izdanja Mjesečna izdanja
Večernji list Globus Vita
Jutarnji list Gloria Bug
Novi list Karlovački tjednik Gospodarski list
Slobodna Dalmacija Teen Glasnik mira
Sportske novosti Vijenac Hrvatsko slovo
24 sata Zlatno pero Zarez
Poslovni savjetnik GEO
Umirovljenički list

citaonica

Za naše korisnike i zainteresirane građane omogućavamo razgled i upoznavanje knjižnice uz stručno vodstvo djelatnika knjižnice. Kroz tzv. “šetnju knjižnicom” građane upoznajemo sa poviješću i ulogom knjižnice, odjelima i građom te im pružamo sve informacije o korištenju naših usluga i aktivnosti koje nudimo. Posjeti se organiziraju prema dogovoru sa knjižničarima.

Kontakt:
E-mail: informativni@gkka.hr
Tel: 047/412-377/116

Skip to content