Županijska matična razvojna služba

MATIČNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Kontakt:
e-pošta: maticna@gkka.hr
telefon: 047 412-377 (113)

Anita Malkoč Bišćan, viša knjižničarka,
voditeljica Županijske matične razvojne službe

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” središnja je županijska narodna knjižnica koja obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Karlovačke županije.

Osnovna zadaća Matične razvojne službe (sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19 i Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, NN 81/21) je stručni i savjetodavni nadzor nad narodnim i školskim knjižnicama, organiziranje i razvoj mreže knjižnica na području Županije te unapređivanje stručnog knjižničarskog rada.

U Karlovačkoj županiji sedam jedinica lokalne samouprave ima narodnu knjižnicu, pet gradova (Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj) i dvije općine (Plaški i Vojnić). Početkom 2007. godine sve narodne knjižnice završile su proces osamostaljivanja, izdvajanjem iz pučkih učilišta. Školskih knjižnica ima 42, od toga 12 srednjih, 28 osnovnih i 2 škole koje obuhvaćaju i osnovno i srednje obrazovanje.

Suradnjom s lokalnim vlastima i Ministarstvom kulture i medija RH Matična razvojna služba nastoji prevladati problem prostora i djelatnika i uključiti lokalnu zajednicu u razvoj mreže knjižnica poticanjem otvaranja novih knjižnica. Voditeljica matične razvojne službe, u suradnji s odjelima i pojedincima u knjižnici koji su stručnjaci na određenim područjima knjižničarstva, nadzire i pomaže u radu knjižnicama na svom području. Plaću djelatnika i materijalna sredstva za rad matične službe financira Ministarstvo kulture RH. Matična razvojna služba redovito organizira seminare i predavanja edukacijskog sadržaja vezana uz izgradnju zbirki, revizije i otpisa, zaštite građe, nabave i stručne obrade različitih vrsta građe, pretraživanje baza podataka, upoznavanje s novim tehnologijama i njihovo korištenje.

Županijska matična razvojna služba izvješćuje o svom radu redovitim godišnjim izvješćima koja se dostavljaju Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu − službama nadležnim za pojedine vrste knjižnica.

O radu županijske matične razvojne službe Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” izvješćuje i svog osnivača, Grad Karlovac u okviru redovitih polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu ustanove.

Skip to content