Misija knjižnice

Knjižnica je mjesno informacijsko središte koje daje slobodan pristup cjelokupnom znanju osiguravajući građu na svim medijima s ciljem ispunjenja obrazovnih i informacijskih potreba građana svoga grada i šire zajednice. Ona predstavlja mjesto cjeloživotnog učenja, mjesto razvoja svih vrsta pismenosti, kulturno središte i mjesto susretanja građana lokalne zajednice. Time se značajno poboljšava kvaliteta života pojedinaca, ali i društva u cijelosti.

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” najveća je i najstarija ustanova u kulturi u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji, te jedna od pet najvećih narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Osnovana je 1. ožujka 1838. g. u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda, inicijativom tadašnjih uglednika Grada. Temeljena na idejama ilirskog pokreta, djeluje pod nazivom “Ilirsko čitanja društvo”. Tijekom stotinu sedamdeset sedam godina svog djelovanja bila je i nastavlja biti središte kulturnih zbivanja u gradu te mjesto koje promicanja kulture, povijesti i pismenosti.

Njena osnovna djelatnost je nabava, čuvanje i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe. Ona služi zadovoljavanju kulturnih potreba stanovništva, poticanju cjeloživotnog obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranja, odlučivanja i demokratizacije društva općenito. Osim toga, središnje je mjesto za pružanje brzih i kvalitetnih informacija te gradsko sastajalište koje nudi brojne sadržaje za sve dobne skupine, od beba do umirovljenika.

Knjižnica ima bogat knjižni fond korisne literature za polaganje ispita, izradu seminara, diplomskih radova i sl. Osim toga, posjeduje i bogatu zbirku starih i rijetkih knjiga, zbirku zaštićenog fonda, zbirku periodike i reprinta te zbirku audiovizualne građe s bogatim izborom glazbenih publikacija. Korisnicima je na raspolaganju više od 210 tisuća svezaka knjiga.

 

Misija knjižnice je:

– osigurati nabavu, obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe svim građanima
– poticati i stvarati navike čitanja i odlaska u knjižnicu kod djece
– provoditi programe i projekte za poticanje čitanja i pismenosti odraslih, kroz organiziranje književnih susreta, tribina, predavanja, izložbi itd.
– poticati informacijsku pismenost građana omogućavanjem pristupa Internetu, bazama podataka i katalozima te njihovom pretraživanju
– omogućiti kvalitetne usluge za osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama u razvoju
– omogućiti otvorenost i dostupnost svim građanima u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici
– pružiti jednake mogućnosti za sve građane u pristupu znanju i informacijama
– omogućiti stalno stručno usavršavanje knjižničnog osoblja s ciljem prepoznavanja potreba korisnika i pomaganja u pronalaženju informacija
– postići suradnju i na međunarodnoj razini te postati ravnopravan i sastavni dio mreže hrvatskih i europskih knjižnica

Skip to content