GRADSKA KNJIŽNICA
» Ivan Goran Kovačić »
Ljudevita Šestića 1
47000 KARLOVAC
tel. 047/412-377
fax. 047/412-371
e-mail: info@gkka.hr
http://www.gkka.hr

MATIČNI BROJ: 3123359
OIB: 41231362351

Karlovac, 27. prosinca 2017.
Ur. broj: 524/17

Temeljem članka 20. Statuta i članka 10. Pravilnika o radu o Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, ravnateljica Jasmina Milovčić, viša knjižničarka donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac kao poslodavac objavila je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: spremač/spremačica (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

II

Ovom Odlukom poništava se natječaj za radno mjesto iz članka I. ove Odluke objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 11. prosinca 2017. godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”.
Ravnateljica

Jasmina Milovčić, viša knjižničarka

Skip to content