SREDIŠNJA KNJIŽNICA SLOVENACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Knjižnice kao obrazovna, kulturna i informacijska središta imaju posebnu ulogu u okupljanju multikulturalnih zajednica. S obzirom na svoju temeljnu zadaću, a to je pružanje i dostupnost usluga svim korisnicima bez obzira na jezično, političko ili kulturno naslijeđe, svaki pojedinac ima pravo na pristup svim vrstama informacija te pravo na potpunu informacijsku uslugu.

O KNJIŽNICI

Središnja knjižnica Slovenaca jedna je od deset knjižnica nacionalnih manjina, a djeluje u sastavu Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu. Svečano otvorenje Središnje knjižnice Slovenaca u RH održano je 20. listopada 1993. g. u nazočnosti brojnih kulturnih, političkih i javnih djelatnika Karlovca, Karlovačke županije, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Knjižnice Mirana Jarca iz Novog Mesta. Skupu su bili nazočni i veleposlanici Republike Slovenije u Hrvatskoj i Republike Hrvatske u Sloveniji.

DJELOVANJE KNJIŽNICE

Središnja knjižnica Slovenaca djeluje u Karlovcu, gradu koji predstavlja idealnu poziciju za djelovanje ovog odjela, budući da se nalazi u centralnom dijelu Hrvatske, u blizini metropole u kojoj živi najveći broj pripadnika slovenske nacionalne manjine, no s orijentacijom i na druge sredine. Nalazi se i u blizini slovenske granice što omogućuje lakšu prekograničnu kulturnu razmjenu, dostupnost matičnoj zemlji te mogućnost gostovanja umjetnika iz bilo kojeg dijela Slovenije. Za pripadnike slovenske nacionalne manjine koji žive npr. u Rijeci, Splitu i drugim gradovima, omogućena im je međuknjižnična posudba dijela slovenskog fonda. Budući da je Središnja knjižnica Slovenaca smještena unutar županijske matične knjižnice za Karlovačku županiju, to joj daje prednost, s obzirom na redovite i svakodnevne kontakte s matičnom službom te praćenje rada ostalih knjižnica unutar županije, kao i praćenje rada slovenske nacionalne manjine u županiji te na razini RH.

KORISNICI

S obzirom na uvođenje novih inovativnih sadržaja, sve više mlađih osoba uključuje se u knjižnične usluge (npr. korištenje mogućnosti posudbe e-knjiga na slovenskom jeziku). Studenti i mlade osobe sve više traže naše usluge, s obzirom na veću mogućnost pronalaska posla u Sloveniji te kvalitetnih sveučilišnih programa. Što se tiče najmlađe populacije, djece, kroz radionice koje se kontinuirano provode, zabilježen je također veći odaziv i interes.
Specifičnost položaja Središnje knjižnice Slovenaca u RH omogućuje izvrsnu komunikaciju i mobilnost stanovništva. Građani koji svakodnevno prelaze slovensku granicu zbog zaposlenja ili obrazovanja, s obzirom da žive blizu slovenske granice, trebaju i koriste usluge naše knjižnice.

DJELOVANJE KNJIŽNICE

Središnja knjižnica Slovenaca djeluje u Karlovcu, gradu koji predstavlja idealnu poziciju za djelovanje ovog odjela, budući da se nalazi u centralnom dijelu Hrvatske, u blizini metropole u kojoj živi najveći broj pripadnika slovenske nacionalne manjine, no s orijentacijom i na druge sredine. Nalazi se i u blizini slovenske granice što omogućuje lakšu prekograničnu kulturnu razmjenu, dostupnost matičnoj zemlji te mogućnost gostovanja umjetnika iz bilo kojeg dijela Slovenije. Za pripadnike slovenske nacionalne manjine koji žive npr. u Rijeci, Splitu i drugim gradovima, omogućena im je međuknjižnična posudba dijela slovenskog fonda. Budući da je Središnja knjižnica Slovenaca smještena unutar županijske matične knjižnice za Karlovačku županiju, to joj daje prednost, s obzirom na redovite i svakodnevne kontakte s matičnom službom te praćenje rada ostalih knjižnica unutar županije, kao i praćenje rada slovenske nacionalne manjine u županiji te na razini RH.

MEĐUNARODNI PROGRAMI

Suradnja s matičnom zemljom je intenzivna i kontinuirana na godišnjoj razini, kako u smislu suorganiziranja i sukreiranja programa i aktivnosti, tako i u određenoj financijskoj potpori za provođenje programa te donacijama literature na slovenskom jeziku. Kvantitativno, stupanj suradnje je vrlo visok, a sudjelovanje s Knjižnicom Mirana Jarca iz Novog Mesta u radu knjižnice prelazi pedeset posto. S Knjižnicom Mirana Jarca iz Novog Mesta provodimo program Potpore knjižnične djelatnosti na prekograničnim područjima, za koji novomeška knjižnica dobiva financijsku potporu putem slovenskog Ministarstva kulture. U knjižnici se od početka 2017. g. provodi tečaj slovenskog jezika, za koji je dobivena financijska potpora Ureda Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i inozemstvu putem prijava za financiranje projekata. Ovaj projekt nastavlja se i u idućim godinama, s obzirom na izvrsne rezultate i ciljeve koje je ostvario, te velik interes korisnika.
Veleposlanstvo Republike Slovenije u Zagrebu svake godine pomaže u realizaciji kulturnih programa, kroz pokroviteljstva i suorganizaciju kvalitetnih programskih sadržaja. Značajna potpora Veleposlanstva ostvarena je osobito povodom 25. obljetnice djelovanja Središnje knjižnice Slovenaca, kada je realiziran postav dvije iznimno važne izložbe o Janezu Puharu, prvom slovenskom fotografu, te Joži Plečniku, slavnom slovenskom arhitektu. Donacijama knjiga na slovenskom jeziku uključili su se i Rotary klubovi iz više gradova u Sloveniji te Parlament Republike Slovenije.
Tradicionalni susreti dviju knjižnica i gradova Karlovca i Novog Mesta, pod nazivom Slovenski dani u Karlovcu održavaju se u vrijeme nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Svake godine u svibnju u Novom Mestu se održavaju Hrvatski dani u Sloveniji, gostovanjem hrvatskih likovnih ili glazbenih umjetnika te književnika.

Skip to content