STUDIJSKI ODJEL

Kontakt:
e-pošta: studijski@gkka.hr
telefon: 047/412-377 (114)

Darko Srndović, knjižničar
mr.sc. Miroslav Katić, viši knjižničar

Studijski odjel je smješten na 5. razini Knjižnice te stoji na raspolaganju svim članovima kojima je potreban prostor za tihi stručni rad, učenje ili čitanje. Opremljen bogatim fondom knjiga, novina i časopisa omogućava korisnicima kvalitetnu literaturu za pisanje maturalnih, seminarskih i diplomskih radnji te pripremu stručnih ispita, za stručno usavršavanje i bavljenje znanstvenim radom.
Stručna pomoć informatora na odjelu odnosi se na sve vrste informacija o fondu i načinu njegova korištenja, pomoći kod odabira literature za pisanje referata, maturalnih, seminarskih ili diplomskih radnji te za znanstvena istraživanja i usavršavanja.

Računalo s pristupom internetu i s programskim paketom MS Office može se koristiti za rad i/ili ispis dokumenata.

Knjižnična građa na Studijskom odjelu:

   • referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, priručnici, rječnici, godišnjaci),
   • veliki izbor znanstvenih i stručnih knjiga iz svih područja,
   • sabrana djela hrvatskih i stranih pisaca,
   • bibliografije,
   • zbirke atlasa,
   • zbirka pretisaka,
   • zbirka JAZU/HAZU,
   • zakoni,
   • Narodne novine,
   • novine,
   • časopisi.


Knjižničnu građu koja se nalazi na Studijskom odjelu nije moguće posuditi.

Na zahtjev korisnika moguć je pristup starim hrvatskim novinama i časopisima  Zatvorenog spremišta (periodika tiskana do sredine 20. stoljeća).

Usluga Međuknjižnične posudbe:

Međuknjižnična posudba usluga je kojom knjižnica, na zahtjev svojih korisnika, knjižnu građu koju ne posjeduje u vlastitim zbirkama posuđuje od drugih knjižnica.
Usluga je namijenjena članovima knjižnice radi njihova znanstvenog i stručnog rada ili usavršavanja.
Posuđena građa može se koristiti samo u prostoru Studijske čitaonice.

Skip to content