1. SUKOB INTERESA
Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja).

Skip to content