UPISNA KNJIGA POSJETITELJA ILIRSKE ČITAONICE U KARLOVCU

Dragi posjetioci naših internet stranica,

Pozivamo vas da virtualno prelistamo ovaj dokument značajan kako za našu knjižnicu, tako i za cjelokupnu karlovačku povijest.

Osmislili i uredili:

Zoran Živković, Mario Škrtić, Rosana Mikulić

U Karlovcu, 1. ožujka 2009.

Osnovni podaci:

Dimenzije: 41 X 27 cm
Rukopis
Baršunaste korice sa srebrenim ukrasima

Olovkom upisano A 152

 Otisnut pečat “POGLAVARSTVO SLOB. I KR. GRADA KARLOVCA” i upisano R 68.

Prvoupisani je Stephan Herkalović – 26. veljače 1840.

Na istoj stranici se pod naddnevkom 27. rujna 1841. upisao Stanko Vraz.

Bog nek živi sve Ilire

Da se slože i razšire

Od 5. kolovoza 1847. potpisuje se i uvoditelj.

3. rujna 1847.

Potpis glumca Josipa Freudenreicha, ovjekovječenog na svečanom zastoru HNK.

15. siječnja 1848.

Potpis Pavla Hatza, zagrebačkog gospodarstvenika i budućeg gradonačelnika Zagreba.

31. svibnja 1848.

Potpis Matije Bana, pjesnika, dramatičara, publiciste i političara

20. kolovoza 1848.

Potpis bana Josipa Jelačića

21. prosinca 1848.

Imbro Tkalec, jedan od tada najobrazovanijih ljudi u Hrvatskoj

2. kolovoza 1849.

barun Benko Bojnički – potječe iz hrvatske vojničke porodice baruna Bojničkih

4. ožujka 1850.

Vatroslav Lisinski, najdarovitiji ilirski kompozitor

27. rujna 1850.

Vjekoslav Babukić – tajnik zagrebačke ilirske čitaonice

10. svibnja 1851.

Mirko Halper, vladin savjetnik

15. srpnja 1851.

Ivan Kukuljević Sakcinski , političar, književnik i povjesničar – prvi je progovorio na hrvatskom jeziku u Hrvatskom Saboru 1843. godine

18. VI 1851.

Ljudevit Vukotonović – književnik, učenjak i političar

31.listopada 1855.

Andrija Torkvato Brlić – publicist i političar

13. rujna 1861.

Medo Pucić – dubrovački pjesnik

10. listopada 1861.

Barun Josip Šokčević, hrvatski ban, podmaršal

3. veljače 1865.

Lukijan Mušicki, pjesnik i episkop gornjokarlovački

27.lipnja 1865.

biskup Dr. Juraj Posilović

25. siječnja 1867.

Ivan Tkalčić, svećenik i povjesničar

6. listopada 1867.

književnik August Šenoa

14. srpnja 1868.

Fran Kurelac, književnik, filolog, političar i skupljač narodnoga blaga, borac za jezičnu čistoću i za to da hrvatski književni jezik bude sinteza narodnoga govora i starih pisanih spomenika

Car Franjo Josip

(stranica je rukom oslikana i ukrasena zlatom)

Ova srieća da je Njegovo c. k. apostolsko Veličanstvo premilostivi vladar car i kralj naš Franjo Josip prvi, posjetio čitaonicu postiglo je družtvo narodne čitaonice karlovačke na dne 13. ožujka 1869.

20. lipnja 1870.

jedan potpis glagoljicom

1. siječnja 1871.

Dr Milan Makanec, političar

28. listopada 1871.

Josip Vrbanić – gradonačelnik grada Karlovca (1895 – 1903.)

31. srpnja 1872.

Dr Franjo Marković, književnik i estetičar

2. kolovoza 1873.

Dr Franjo Iveković, svećenik i filolog

24.listopada 1874.

don Juraj Biankini, svećenok, ppublicist i političar

Mijo Kišpatić : petrolog i mineralog

11. veljače 1892.

Hrvatski povjesničar umjetnosti, slikar i političar Izidor Kršnjavi

15. rujna 1915.

ban Ivan barun Skerlecz

CCC
BBB
Skip to content