Radno vrijeme

SREDIŠNJA KNJIŽNICA

Od ponedjeljka do petka:
od 7:30 do 19:30 sati
Subotom: od 8 do 13 sati

KNJIŽNICA ZA MLADE (2. 1. - 31 .3. 2024.)

Od ponedjeljka do petka:
od 8 do 16 sati

KNJIŽNIČNA STANICA ŠVARČA

Ponedjeljkom: od 14 do 19 sati
Četvrtkom: od 9 do 14 sati
 
Zelena knjižnica, Javna ustanova Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac, Ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a

Subotom: od 8 do 13 sati

Članarina

- bebe i djeca predškolske dobi besplatno

- djeca i mladež od 7. do 18. godine starosti 5,00 eura
- nezaposleni (uz predočenje evid. lista Zavoda za zapošljavanje) 5,00 eura

- umirovljenici (uz predočenje dokaza o statusu) 5,00 eura

- zaposleni 10,00 eura
- članovi Pokretne knjižnice 4,00 eura
- studenti 4,00 eura

Pravila

Usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice.
– Prilikom korištenja usluga knjižnice potrebno je predočiti člansku iskaznicu.
– Članovi knjižnice mogu posuditi knjige i ostalu knjižničnu građu.
– Rijetke knjige, priručnici, enciklopedije, periodičke publikacije, zaštićeni fond i zbirke neknjižne građe ne posuđuju se izvan knjižnice.
– Stara i rijetka građa se ne može fotokopirati.
– Član knjižnice može posuditi odjednom 3 naslova knjiga, 3 naslova AV građe i 2 naslova e-knjige.
– Knjige se posuđuju na rok od 21 dana, nakon čega se plaća zakasnina po knjizi i po danu.
– CD-i, CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi mogu se posuditi na rok od 7 dana, nakon čega se plaća zakasnina po jedinici građe i danu.
E-knjige posuđuju se na rok od 21 dan bez mogućnosti produljenja roka posudbe.
– Posuđene knjige mogu se dva puta produžiti.
– Oštećena i izgubljena knjižnična građa nadoknađuje se novom ili se plaća odšteta u visini vrijednosti građe.

Služba pokretne knjižnice

telefon : 047/ 412 – 377 (102)
bibliobus: 091/ 662 1030
bibliokombi: 091/ 462 1031
e-mail: kabibliobus@gkka.hr

www.ka-bibliobus.eu

—–

RASPORED VOŽNJE

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u zemlji pribavlja knjižnična građa koju ne posjeduje Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”. Usluga je namijenjena članovima Knjižnice radi njihova znanstvenog i stručnog rada ili usavršavanja. Također, članovima drugih knjižnica u zemlji omogućuje se posudba knjiga i kopiranje članaka iz fondova Knjižnice.
Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Od međuknjižnične posudbe izuzima se građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice ili se ne reprografira, kao što su stare i rijetke knjige, referentne publikacije, pojedinačni brojevi časopisa i neknjižna građa.
Međuknjižničnu posudbu za potrebe članova Knjižnice obavlja Studijski odjel, a građa se može koristiti samo u prostorima Studijske čitaonice.
Korisnik mora znati naslov i autora djela, a građa se naručuje u tiskanom obliku.
Fotokopije članaka ostaju u vlasništvu naručitelja. Korisnik građu smije koristiti samo za potrebe osobnog rada te privatno korištenje.

Rok korištenja je mjesec dana.

Međuknjižnična posudba i dostava unutar Hrvatske ostvaruje se bez naknade. Posebni uvjeti međuknjižnične posudbe se naplaćuju.

Kontakt:
Studijski odjel
047/412 377 (k. 114)
studijski@gkka.hr

Darivanje građe

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” smatra dobrodošlim ponude o donacijama knjiga, te potiče darovanje kao podršku knjižničnim programima. Knjižnica je zahvalna darovateljima za svu darovanu građu.

Darovana građa mora zadovoljiti stručne kriterije kako bi se uvrstila u zbirku.

Knjižnica prihvaća građu koja podržava interese i potrebe zajednice s posebnim naglaskom na građu iznimne vrijednosti i značaja za očuvanje kulturne baštine, te zadržava pravo na neprihvaćanje darova, osobito ako se darovima duplicira knjižna građa ili su izvan opsega smjernica za izgradnju knjižnične zbirke, ako su u lošem stanju ili nisu sukladni s postojećom nabavnom politikom knjižnice.

Darodavci ne trebaju slati građu. Umjesto toga, poželjno je poslati darovnu ponudu koja identificira jedinicu(e) koju će ponuditi knjižnici.

Ponude se mogu slati elektroničkom poštom, faksom ili se možete obratiti knjižničarima na Informativno – posudbenom odjelu (Ljudevita Šestića 1), te ispuniti obrazac sa svojim osobnim podacima i podacima o broju primjeraka i vrsti darovane građe.

e-mail: info@gkka.hr

telefon: 047/412 377

faks: 047/412371

Volontiranje

Volonteri su važni partneri Knjižnice u ostvarivanju misije te doprinose obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života zajednice. U Gradskoj knjižnici “Ivan Goran Kovačić” volontiraju studenti i (ne)zaposleni profesionalci koji daruju svoje vrijeme, vještine i znanja za dobrobit korisnika Knjižnice.

Programi u kojima možete volontirati:

 • jednostavni informatički poslovi (čišćenje računala od prašine – rastavljanje, ispuhivanje prašine, ponovno sastavljanje, periodično instaliranje nadogradnji postojećih programa na računala: Java, Adobe Flash, Thunderbird, Firefox, LibreOffice, Adobe Reader…, pomoć posjetiocima u korištenju linux terminala: kopiranje na USB memoriju, rad sa Libreoffice programima, ispis dokumenata)
 • pomoć pri provođenju informatičkih radionica (radionice robotike, informatičke radionice za djecu i umirovljenike)
 • stručni skupovi u organizaciji Knjižnice
 • čitanje djeci u projektu “Knjižnica na plaži” (organizirani posjeti bibliokombija Foginovom kupalištu tijekom srpnja i kolovoza)
 • besplatna poduka u učenju.

Potrebnu pomoć i obuku o uvođenju volontera u ustanovu u skladu sa zakonskom regulativom Knjižnici pruža Volonterski centar Karlovac – VolonterKA.

U okviru akcije “Hrvatska volontira 2016” organizirali smo radionice robotike “Croatian Makers” i informatičke radionice za građane starije životne dobi.

Detaljnije informacije o volontiranju zatražite u Gradskoj knjižnici “Ivan Goran Kovačić”, Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac, 047/412 377, info@gkka.hr

Edukacija korisnika

Dio aktivnosti Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” usmjeren je i na edukaciju korisnika.
Za naše korisnike organizirali smo sljedeće:

1. Upoznavanje knjižnice kroz tzv. “šetnju knjižnicom”– upoznavanje s Knjižnicom: povijest, uloga, prostori, pružanje korisnih informacija o korištenju usluga i programa Knjižnice

2. Edukativne radionice : informacijska pismenost (pristup informacijama, njihovo vrednovanje i korištenje

Radionice se održavaju za grupe i individualno prema dogovoru.

Detaljnije informacije na tel.: 047/412-377/116
E – mail: informativni@gkka.hr

Online upis

Upis te produljenje članstva u  Gradskoj knjižnici "Ivan Goran Kovačić" Karlovac može se učiniti i online. Cijena godišnje članarine iznosi:

 • 5,00 € za djecu i mladež do 18 godina, nezaposlene, umirovljenike, studente
 • 10,00 € za zaposlene
 • 4,00 € za članove pokretne knjižnice

Članarina vrijedi 1 godinu (365 dana) od dana upisa.

Za upis fizičke osobe u knjižnicu potrebno je ispuniti pristupnicu s osnovnim podacima. Pristupnicu možete preuzeti s linka. Za maloljetne osobe pristupnicu ispunjava roditelj ili skrbnik.
Potrebno je napraviti nekoliko jednostavnih koraka:

 1. Izvršiti uplatu (općom uplatnicom u pošti ili banci, online netbanking…) s upisom podataka:

Platitelj: Vaše ime i prezime, adresa i poštanski broj, Vaš OIB

Primatelj: Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, Lj. Šestića 1, 47000 Karlovac

Iznos:  4,00 € / 5,00€/ 10,00€  (ovisno o statusu člana)

IBAN: HR7824000081817900000

Model: HR64

Poziv na broj: 7730-27636-65264-0426

Opis plaćanja: članarina Vaše ime i prezime

 1. Elektronički ispuniti prijavnicu

Preuzmite odgovarajuću prijavnicu ovdje:

GKKA Pristupnica (word dokument)

Na prijavnici nije potreban potpis. Kako bismo Vas mogli kontaktirati i poslati Vam članski broj i PIN potreban za posudbu e-knjige i pristup aplikaciji ZaKi Book, potrebno je dati privolu i upisati adresu e-pošte da Vas kontaktiramo putem e-maila.

 1. Potvrdu o uplati članarine i prijavnicu pošaljite nam na e-mail produzenje@gkka.hr
Knjižnične usluge za slijepe

Sredstvima Ministarstva kulture i vlastitim ulaganjima Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” nabavila je računalnu opremu i programe za slijepe i slabovidne korisnike čime se osigurava bolja i ravnopravnija uključenost slijepih i slabovidnih osoba u djelatnosti Knjižnice, njene usluge i zbirke.

Karlovačka knjižnica još je 2003. godine, prva u Hrvatskoj, nabavila računalo s govornom jedinicom “Jaws” za Knjižnicu za mlade koji i slijepim osobama omogućava pretraživanje izvora informacija na internetu. Tada je bila prva narodna knjižnica u Hrvatskoj koja je nudila tu vrstu usluge za slijepe i slabovidne korisnike. 4. siječnja 2012. godine, povodom svjetskog dana Brailleovog pisma, Knjižnica otvara na Odjelu audiovizualne građe kutak za slijepe i slabovidne osobe koji oprema računalnom opremom i elektroničkim pomagalima. Za kutak je Knjižnica nabavila uređaj “Poet Compact” i čitač ekrana SuperNova. Poet Compact je stolni elektronički čitač teksta sa softverom za pretvaranje teksta u zvuk. Uređaj radi na principu skenera tako što skenira materijal na crnom tisku i pretvara ga u zvučni zapis te omogućava pohranjivanje skeniranih tekstova.

Slijepim i slabovidnim osobama Knjižnica nudi knjižnu i neknjižnu građu svih vrsta (slikovnice, knjige na Brailleovom pismu, glazbenu zbirku, taktilne igračke). Na Odjelu audiovizualne građe slijepim i slabovidnim korisnicima dostupna je i zbirka zvučnih knjiga koja posjeduje oko 300 zvučnih knjiga, a korisnicima je dostupan i cjelokupan fond glazbenih CD-a. Oko preuzimanja zvučnih knjiga i knjiga u Daisy XML formatu putem interneta Knjižnica surađuje s Hrvatskom knjižnicom za slijepe.

Slijepi sugrađani i udruge slijepih u želji da senzibiliziraju karlovačku lokalnu zajednicu na potrebe i aktivnosti slijepih osoba organiziraju u Knjižnici za mlade i Gradskoj knjižnici izložbe, predstavljanja knjiga, časopisa, slikovnica, zvučnih knjiga, susrete i druženja s djecom na Odjelu za djecu i mladež prigodom Dana bijelog štapa.

Na prijedlog slijepih i slabovidnih korisnika 2015. godine osnovan je Čitateljski klub za slijepe i slabovidne osobe “Bijela sova” čiji se članovi sastaju svaki prvi ponedjeljak u mjesecu od 15 do 17 sati na Odjelu audiovizualne građe.

Nataša Vojnović, diplomirana knjžničarka karlovačke knjižnice kao član Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet i sama se često susretala s psima vodičima i njihovim korisnicima, a kako je iz prve ruke stekla uvid u važnost uloge psa vodiča u životu slijepih i slabovidnih osoba napisala je slikovnice o psima vodičima. Tako je nastao niz slikovnica “Zola i Erik”, “Naša Zola” i “Zola odlazi u mirovinu”. Slikovnice se mogu posuditi na Odjelu za djecu i mladež karlovačke knjižnice.

Kontakt:
Marinko Polović
Senija Rački
047/412 377
info@gkka.hr

 

Održavanje reda u knjižnici

Prostorije Knjižnice mogu se koristiti samo za određenu namjenu.
Nenamjensko korištenje prostorija Knjižnice od strane članova, djelatnici Knjižnice spriječiti će pravovremenim intervencijama, uz pomoć dežurne osobe, a u slučaju krajnje potrebe pozvat će u pomoć službe MUP-a.

U prostorijama Knjižnice zabranjeno je:
– glasno govoriti
– smetati drugim članovima u njihovom radu
– ometati rad djelatnika Knjižnice
– koristiti role, bicikl
– jesti ili piti
– pušiti
– dovoditi životinje (osim u terapijske svrhe)
– neprimjereno se ponašati
– oštećivati knjige i drugu knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo
– dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala, a korisnik ih je obvezan prijaviti djelatniku zaduženom za nadzor
– u čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice zvono na mobilnim telefonima mora biti isključeno, a razgovor na mobilnim telefonima dopušten je isključivo izvan prostora čitaonica.

Korisnici koji ne poštuju ova ograničenja mogu izgubiti pravo korištenja usluga knjižnice.

Skip to content
ikimislivbetbahiscomdeneme bonusu veren siteler1xbetbycasinomarsbahisikimisli girişen güvenilir slot siteleriBetoffice giriş
Antika mobilya alanlarantikaantika eşya alanlarantika alanAntika alan yerler