184 godine… mladi!

Jeste li znali da je prva karlovačka čitaonica, “Ilirsko čitanja društvo”, osnovana na današnji dan, 1. ožujka, davne 1838. godine u kući Dragutina Klobučarića, istaknutog ilirca i gradskog suca “na bajeru”, u nekadašnjoj Kirijaškoj ulici (Furmangasse), na uglu današnje Šebetićeve i Preradovićeve ulice?
Pogledajte filmić o povijesti lokacija karlovačke knjižnice 🙂

184 godine… mladi!
Skip to content