Okrugli stol školskih knjižničara Karlovačke županije

Pozivamo Vas na 7. okrugli stol školskih knjižničara Karlovačke županije s temom “Zar je u daru spas?” koji će se održati 14. veljače u 12 sati u OŠ Dubovac. Skup se organizira na Međunarodni dan darivanja knjiga jer se želi dodatno probuditi ljubav prema čitanju i darivanju, podjednako kod djece i odraslih. Organizatori su Stručno vijeće školskih knjižničara Karlovačke županije (AZOO), Županijska matična služba Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ i karlovačka podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara (HUŠK). Cilj je progovoriti o načinima nabave knjižne građe u školskim knjižnicama, s naglaskom na dar kao način nabave.  Nužno je osvijestiti osnivače škola i ravnatelje na potrebu i važnost opremanja i nabave knjižne građe za  školske knjižnice.

Okrugli stol školskih knjižničara Karlovačke županije
Skip to content