Besplatne radionice za osobe treće životne dobi

Nakon ljetne pauze ponovno kreću radionice “Digitalni kutak”  i to u terminu 6. i 20.9. od 9 do 10 sati koje su namijenjene umirovljenicima koji su već ranije radili na računalima i potrebno im je podsjećanje ili edukacija za pojedine programe i aplikacije (polusatne, individualne radionice, jedan na jedan) koje vode Lidija Šajatović i Mario Šimić. Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” provodi ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom praćenju u kulturna i društvena zbivanja pri čemu se starijim osobama prilazi kao ravnopravnim partnerima u ostvarivanju kulturnih, obrazovnih, kreativnih i informacijskih potreba. Projektima Klikom do informacija i Digitalni kutak koji provodi knjižnica nastoji se kroz besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjivanje osoba treće životne dobi ovu skupinu korisnika potaknuti na snalaženje u svakodnevnom digitalnom okruženju. 


Besplatne radionice za osobe treće životne dobi
Skip to content