Bronca zlatnog sjaja

BRONCA ZLATNOG SJAJA glasila je čestitka državnog tajnika Ministarstva kulture i medija, dr. sc. Ivice Poljička prilikom dodjele nagrade za KNJIŽNICU GODINE.
Nagradu svake godine dodjeljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama.
Prema administrativnoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatska je u 2022. godini brojala ukupno 1.798 knjižnica (brojka uključuje nacionalnu, visokoškolske, sveučilišne, specijalne, narodne, osnovnoškolske i srednjoškolske knjižnice). Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac u velikoj konkurenciji izvrsnih hrvatskih knjižnica osvojila je treće mjesto!!

Povjerenstvo za dodjelu priznanja “Knjižnica godine” prepoznalo je naše brojne realizirane knjižnične programe i inovativnim projektima u 2023. godini uspjeli smo se nametnuti kao jedna od vodećih narodnih knjižnica u RH. Tijekom 2022. godine održano je ukupno 840 događanja, 48,9 % više u odnosu na 2021. Ukupan broj članova u 2022. godini povećao se za 19,31 %. Broj članova u Središnjoj knjižnici povećan je za 21,5 %, a u Bibliobusnoj službi za 9,96 %. Velik broj stajališta vozila pokretne knjižnice, kao i aktivno sudjelovanje svih vrtića, doprinose izuzetno uspješnom funkcioniranju službe pokretne knjižnice. Od 2022. godine i općina Saborsko pokrivena je uslugom pokretne knjižnice tako da je matična knjižnica pokrila cijelu Karlovačku županiju knjižničnom uslugom. Knjižnični stručnjaci i entuzijasti organizirali su brojne stručne skupove u 2023. godini već prepoznate po kvaliteti u široj knjižničarskoj zajednici („Zeleni festival“, „Ostvarimo potencijale knjižnica“, „Knjižnica – središte znanja i zabave“…), ali isto tako sudjelovali su u programskim i organizacijskim odborima skupova u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Karlovačka knjižnica otvorila je jedinstveni izdvojeni odjel „Zelena knjižnica“, organizira rad zasad prve i jedine Knjižnice za mlade u Hrvatskoj i Knjižnične stanice Švarča, jedine stanice u Karlovačkoj županiji. Naša digitalna knjižnica u potpunosti je organizirana u skladu sa Standardom za digitalne knjižnice (NN 103/2021 ), što je prepoznala i krovna knjižničarska ustanova, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja je u srpnju 2023. provela prvi stručni nadzor digitalne knjižnice upravo u našoj knjižnici. Uz digitalizaciju, razvijaju se i ponuđeni virtualni sadržaji za korisnike te se proširuje ponuda novih naslova e-knjiga.
Karlovačka knjižnica u svom se djelovanju vodi Strateškim planom donesenim za razdoblje 2021. – 2025. te svoje aktivnosti i usluge organizira kroz domaću i međunarodnu suradnju s ustanovama, udrugama i pojedincima na području knjižničarstva i kulture općenito. Osobito su uspješni realizirani međunarodni projekti realizirani putem fondova EU. Projektom Erasmus+, a posebice ESF projektom „Čitanje je važno, uključuje nas snažno“, omogućen je daljnji razvoj usluga i programa.
Studijski posjet knjižničara u Kansas City Kansas Public Library (KCKPL) rezultat je novouspostavljene suradnje dviju knjižnica.
Ovom “broncom” zahvaljujemo se našim članovima, brojnim partnerima i suradnicima, a osnivaču Gradu Karlovcu to je znak da ima izvrsnu knjižnicu u zajednici.

Čestitamo Centru za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković, ovogodišnjoj “Knjižnici godine”!

Bronca zlatnog sjaja
Skip to content