Upisna knjiga posjetiteljah Ilirske čitaonice karlovačke
Radi se o knjizi posjetitelja Ilirske čitaonice (Ilirskoga čitanja društvo), preteče naše knjižnice, koja je svojevremeno bila najznačajnija kulturna ustanova u gradu. Knjiga se nalazi u Gradskom muzeju Karlovac.

Najopširniji prikaz “Knjige posjetiteljah” dao je Ivo Tržok u časopisu “Svjetlo”, koji donosimo u cijelosti kao prilog.

Tri siela narodne čitaonice karlovačke
Ova reprezentativna monografija Ilirskoga čitanja društva sažima dotadašnji rad i svrhu djelovanja društva. Izdana je 1864. sa ciljem da se društvo predstavi na tadašnjoj prvoj izložbi Trojedne kraljevine. Sadrži notne zapise i pjesme posvećene čitaonici, kao i fotografije pjevačkog društva, sudjelujućih članova i sudionika na krabuljim plesovima.

Grad Karlovac i njegova okolica
“Grad Karlovac i njegova okolica” je fotomonografija sa 24 fotografije autora Hinka Krapeka, najznačajnijeg karlovačkog fotografa (svjetloslikar) u drugoj polovini 19. st. Posvećena je Vladimiru Pureblu. Predgovor je datiran sa 5. 1. 1889., a napisao ga je Franjo Valla. Posveta, naslov djela i opisi ispod fotografija pisani su rukom.

Skip to content