Zbornici radova Ostvarimo potencijale knjižnica

Tema broja: Edukacijom i komunikacijom do uključivanja u društvo

(pdf-preuzimanje)

godina postavljanja publikacije na mrežu: 2022.

Tema broja: Moderne tehnologije kao pomoć kod teškoća čitanja i pisanja

(pdf-preuzimanje)

godina postavljanja publikacije na mrežu: 2021.

Skip to content