4. ZELENI FESTIVAL – Karlovačka zelena priča

Pridružite nam se na 4. ZELENOM FESTIVALU – Karlovačkoj zelenoj priči, s temom Knjižnice i održivi turizam, koji će se održati u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu.

Skup koji je ove godine međunarodnog karaktera možete pratiti od 10 sati ujutro u Ilirskoj dvorani knjižnice sa prethodnom najavom na link: https://tinyurl.com/5bseds5h.

Program skupa:

  • Uloga turizma u očuvanju kulturne baštine – izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar – Ekonomski fakultet u Zagrebu, Katedra za turizam
  • Green Library – Carol Levers – Kansas City Kansas Public Library, SAD
  • Zelena knjižnica – Zelena mislenost – Zelena aktivacija – Bernardka Viher, prof. slo i teol. – Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Slo
  • Digitalna i društvena transformacija prepoznavanja i vrednovanja turističkih atrakcija – novi izazovi i nova rješenja – Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., direktor, Ferial d.o.o., Karlovac
  • Održivi razvoj – Što znači globalno? Što znači lokalno?- Snježana Turalija, managing Director at GREENiKA savjetovanje, trgovina i ostale usluge
  • Kulturna baština u turističkoj ponudi grada Karlovca – Ivančica Šebalj, prof. hrv. i turistički vodič – Udruga Bastion

Kotizacija se ne naplaćuje.

Ako želite sudjelovati javite sa svojim poster izlaganjem i ispričajte svoju priču na linku: https://tinyurl.com/bdd28rkw

Upute za izradu e-postera:

Posterska sesija s primjerima dobre prakse sastoji se od e-postera uz 5 minutno izlaganje uživo i tematski obuhvaća područja: Knjižnica i održivi razvoj, Knjižnica i ekologija ili Knjižnica i turizam.

Prije izrade postera potrebno je do 8. lipnja 2023. godine dostaviti sažetak koji treba sadržavati imena autor(ic)a postera, elektroničku poštu izlagača, ime ustanove, naziv / temu izlaganja, pet ključnih riječi i sažetak (do 300 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku te kratku biografiju autora.

Nakon što članovi programsko-organizacijskog odbora pregledaju i odobre sažetke autori će biti obaviješteni te mogu pristupiti izradi postera kojeg treba dostaviti do srijede, 14. lipnja 2023. godine.

E-poster treba biti napravljen u formatu 16:9, barem 300 dpi, pejzažnog / vodoravnog usmjerenja, te poslan u pdf formatu.

4. ZELENI FESTIVAL – Karlovačka zelena priča
Skip to content