Mala knjiga arhitekture

Mala knjiga arhitekture Zvonka Pađana sažet je i razumljiv uvod u temeljne postulate arhitekture od njezinih početaka do današnjih dana.

Autor nadahnuto, ali i s čvrstom logičkom argumentacijom, u nizu kraćih poglavlja, ukazuje na središnje mjesto koje arhitektura ima u razvoju i održanju ljudske kulture i civilizacije.

Knjiga potiče brojna pitanja o prošlosti i sadašnjosti arhitekture, kao i o njezinim budućim perspektivama, a autorove kritičke teze zorno su ilustrirane mnoštvom primjera iz tradicionalne i suvremene arhitekture.

„Knjiga nije repetitorij, nije ni suhoparna znanstvena rasprava, prije je pledoaje, vapaj za održanje arhitekture kao djelatnosti, arhitekturi kao ‘kronologinji ljudske evolucije’, kao ‘zlatnom sarkofagu’ ljudske kulture, kao ‘kamenoj biblioteci’, kako je opisuje autor. Arhitektura određuje i oblikuje naš svakodnevni život, čini ga uživanjem ili patnjom, snom ili noćnom morom.

Knjigu svakako treba pročitati. Stručnjacima može biti inspiracija ili polemički credo, ostalima poticaj za promišljanje o sadašnjem trenutku i bliskoj budućnosti.“ (Goroslav Keller)

Mala knjiga arhitekture
Skip to content