SLUŽBA ODNOSA S JAVNOŠĆU
TE KOORDINACIJE PROGRAMA I USLUGA


Kontakt:
e-pošta: pr@gkka.hr
telefon: 047 / 412 - 377 (107)
mobitel: 099 / 3718553

Robert Badovinac, koordinator programa, usluga i odnosa s javnošću

Služba odnosa s javnošću te koordinacije programa i usluga koordinira planiranje programa i usluga odjela i službi svih korisničkih skupina u skladu s poslovanjem Knjižnice, te planira i provodi marketinške i promidžbene aktivnosti u suradnji s knjižničarima.
Služba kreira i distribuira komunikacijske i informativne sadržaje, te brine o imidžu i razvoju brand-a Knjižnice, kroz odnose s medijima, putem mrežne stranice i društvenih mreža.
Služba sudjeluje u timu za izdavačku djelatnost knjižnice i dio je razvojnog tima za planiranje i provedbu knjižničnih projekata.
Kroz akcije i kampanje služba organizira i potiče skupine korisnika, ali i one koji će to tek postati na zagovaranje knjižnice i knjižnične profesije.
Služba u suradnji sa Županijskom matičnom razvojnom službom, organizira i provodi partnerstva sa školama, ustanovama i širom zajednicom, u skladu s poslanjem Knjižnice, te organizira brojne edukacije za djelatnike i korisnike usluga.
Služba prikuplja i organizira mjesečne programe događanja Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Knjižnice za mlade i Knjižnične stanice Švarča koji se objavljuju na mrežnoj stranici knjižnice (Program događanja), te na taj način obavještava javnost i medije o aktivnostima, događanjima i svim važnim informacijama u Knjižnici.

Služba odnosa s javnošću te koordinacije programa i usluga
Broj telefona: 047/412-377 (107)
Broj mobitela: 099 / 3718553
Elektronička pošta: pr@gkka.hr


Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac daje u najam prostore:

ILIRSKE DVORANE
    

Knjižnice za mlade

Odjel audiovizualne građe

Terasa zelenog krova

Izložbeni salon “Ljudevit Šestić”

Upute organizatorima događanja: Pravilnik o korištenju prostora

https://www.instagram.com/p/Ck0wgJpD7Qv/

 

Skip to content