ZELENI FESTIVAL

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” zelena je knjižnica temeljena na arhitektonskim rješenjima njegove glavne zgrade i njegovih knjižničnih programa i aktivnosti. Knjižnica je sagrađena kao prva namjenski projektirana zgrada knjižnice u RH, energetski obnovljena 2019. Zelena gradnja zgrade knjižnice pridonosi zaštiti okoliša i jačanju svijesti o održivom društvu.

U Gradskoj knjižnici 5. svibnja 2015. otvorena je Zelena knjižnica energetske učinkovitosti u sklopu projekta “Promicanje energetske učinkovitosti”. Time se knjižnica pridružuje knjižnicama koje u sklopu redovne djelatnosti educiraju javnost o zaštiti okoliša i održivome društvu.

Suradnjom s odgojno obrazovnim ustanovama, raznim udrugama i lokalnom zajednicom organiziraju se ciklusi predavanja kako bi se građani osvijestili o važnosti zaštite okoliša i radili na podizanju svijesti o važnosti provedbe UN-ove “2030 Agende održivog razvoja” i važnosti Nacionalnog vijeća za održivi razvoj Hrvatske kroz realizaciju njihovih ciljevi vezani uz održivi razvoj, zaštitu okoliša, bolju i zdravije hrane, održivu poljoprivredu, očuvanje vode, šuma i zraka te biološka raznolikost.

Cilj ciklusa predavanja „Karlovačka zelena priča“, pored svega navedenog, jest da se stanovnici obrazuju o mjerama sigurnosti od negativnih klimatskih promjena i njihove prevencije.

Projekt koji se provodi od 2015.godine namijenjen je svim dobnim skupinama korisnika, a ostvaruje se kroz sljedeće programe:

– predavanja i radionice na „zelenom krovu“
– predstavljanje knjiga
– projekcije dokumentarnih filmova
– događanja na javnim površinama
– uređenje knjižničnoga prostora i knjižničnoga okoliša

– radionice i posudba na Foginovom kupalištu „Knjižnica  na plaži“
– izložbe.

Hrvatsko knjižničarsko društvo 2014. godine osnovalo je Radnu grupu za zelene knjižnice s idejom da se promicanje održivoga razvoja u knjižnicama, započeto 2011. projektom Zelena knjižnica Društva bibliotekara Istre, proširi na nacionalnu razinu.

Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) u svojoj je Izjavi o knjižnicama i razvitku (2013.) naglasio da knjižnice imaju prirodnu ulogu pružanja pristupa informacijskim sadržajima i uslugama koje podupiru održivi razvoj.
Izraz zelena knjižnica najčešće se upotrebljava u dvama značenjima. Prvo značenje odnosi se na knjižničnu zgradu koja je projektirana i izgrađena tako da u najmanjoj mogućoj mjeri nepovoljno utječe na okoliš.

Skip to content