Procedura za informacijsko održavanje imenika u AAI@EduHr sustavu

Osoba ovlaštena za informacijsko održavanje imenika je sistem administrator Mario Škrtić.
AAI@EDUHR identitet mogu dobiti samo djelatnici Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu. Prestankom radnog odnosa u ustanovi, administrator briše AAI@EDUHR identitet dotične osobe.

1. Na zahtjev djelatnika, administrator otvara AAI@EDUHR identitet.
Podaci koji su potrebni za otvaranje identiteta su: ime, prezime, e-mail adresa i OIB.
Djelatnik daje svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka potpisivanjem suglasnosti.

2. Djelatnik osobno preuzima AAI@EDUHR identitet od administratora imenika.

3. Na zahtjev djelatnika, administrator može obrisati AAI@EDUHR identitet

4. Prestankom radnog odnosa AAI@EDUHR identitet se briše u roku 90 dana.

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?
Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” je matična ustanova -davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr, eduGAIN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?
Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:
https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:
https://hosting.aaiedu.hr/user/index.php
Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?
Da bismo vam omogućili pristup uslugama,potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:

https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?
Podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).
Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su vaša prava?
Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo , pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Skip to content