službenica za informiranje
Željka Sukanec,
tajnik-administrator
Ljudevita Šestića 1
47 000 Karlovac
tel. 047 412 377/109
e-mail: zeljka@gkka.hr
 

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
NN 25/13
NN 85/15
NN 69/22

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH METERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE
NN 12/14
NN 15/14
NN 141/22

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“

Katalog informacija Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Skip to content