2023.

Izvještaj 2023.
Bilješke
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
Izvršenje godišnjeg financijskog plana za 2023.
Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.

2022.

Izvještaj 2022.
Bilješke

2021.

Bilješke završni 2021.
Obrasci financijskih izvještaja 2021.

2020.

Zakonski obrasci
Bilješke završni 2020

2019.

Bilješke završni 2019

Obrasci financijskih izvještaja 2019

2018.

Zakonski obrasci 2018

Bilješke bilanca – završni 2018

Bilješke PR-RAS-završni 2018

Bilješke P-VRIO-završni 2018

Bilješke obveze – završni 2018

Bilješke RAS-funkcijski-završni 2018

2017.

Zakonski obrasci

Bilješke bilanca

Bilješke obveze

Bilješke PR-RAS

Bilješke P-VRIO

Bilješke RAS-funkcijski

2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za 2016. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2016. godinu

Obrazac bilanca za 2016. godinu

Izvještaj o obvezama za 2016. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2016. godinu

2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015.god.

Obrazac bilanca za 2015.godinu.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2015.god.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2015.god.

Izvještaj o obvezama za 2015.god.

2014.

Izvjestaj o prihodima i rashodima, primicima za 2014.god.

Obrazac Bilanca za 2014.god

Obrazac obveza za 2014.god

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 2014.god

Skip to content